Algemene informatie

Natuurgeneeskundige Praktijk voor Leef- en leerproblemen Geertje’s Touch
Zorgverlenersnr. 9004 7316
AGB-code Praktijk: 9005 5903
KvK-nr. 14129843
VBAG-nr. 2121200
RBCZ-nr. 911319R
BTW-nr. NL001269889B97
SKJ nr. 100023854
CRKBO geregistreerd

Heeft een klacht. Wat nu?
Geertje’s praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging voor complementaire geneeswijzen VBAG en RBCZ/en Quasir, een geschillencommissie.
Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met Geertje te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede onder woorden te brengen? Probeer het dan op te schrijven en leg deze notitie dan voor aan Geertje. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen.
Blijft er onvrede of is er een klacht? Neem dan contact op met de VBAG. Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens contact met u opnemen. Zie onderstaand het formulier Klachten en Geschillen.

Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Binnen het kader van deze nieuwe privacywet wordt er in de Natuurgeneeskundige Praktijk Geertje’s Touch voldaan aan de wettelijke eisen en worden er geen persoonlijke gegevens met anderen gedeeld tenzij de cliënt zelf de toestemming verleent.

De cliënten dossiers worden 20 jaar bewaard en de cliënt kan inzage krijgen of het dossier opvragen. Personen die schriftelijk gemachtigd zijn door de cliënt mogen het dossier inzien of opvragen.

FORMULIER KLACHTEN EN GESCHILLEN
VBAG BEROEPSVERENIGING VOOR ZELFSTANDIGE, PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS VAN
NATUURLIJKE GENEESWIJZEN


JE HEBT EEN KLACHT EN ALS JE ER NIET SAMEN UITKOMT?
Voel je je niet in staat de kwestie te bespreken met je therapeut, laat de situatie dit niet toe of
kom je er samen niet uit? Dan kun je kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris
inschakelen. Deze ondersteunt je onder andere bij het formuleren van jouw klacht of onvrede en
kan eventueel optreden als bemiddelaar.
Volgens de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg ( Wkkgz ) is elke zorgaanbieder
verplicht zijn cliënten toegang te bieden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De
onafhankelijke klachtenfunctionaris van VBAG is werkzaam bij Quasir. Quasir is het
expertisecentrum voor klachtenmanagement in de zorg- en welzijnssector.
Als je er samen niet uitkomt kan je contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris
van Quasir via email (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. t.a.v. coördinator klachtenbemiddeling) of per
telefoon 06 4844 5538.

Geschillencommissie: bindende uitspraak
Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is
afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie. Deze
geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire
zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over jouw klacht (geschil) is bindend, zowel voor
jou als de therapeut. Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De
geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over jouw klacht. Op zorggeschil.nl vindt
je meer informatie over hoe je een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan je hierbij
helpen.

Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)
Is er sprake van een tuchtwaardige klacht dan kan de klachtenfunctionaris je adviseren om je
klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Uiteraard kun je ook altijd
contact opnemen met het secretariaat van VBAG via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per telefoon
040 283 8988 (werkdagen 09.00 – 12.00).