Coaching en counseling voor werkgevers of werknemers
Coaching en Counseling door Bureau voor Leef- en Leerproblemen Geertje’s Touch om zo weer in je eigen kracht te komen staan in je baan of focus te leren leggen op een andere baan via een outplacementtraject.

Coaching voor volwassenen is: motivatie op gang brengen om te veranderen.

De gecoachte maakt het onderstaande proces van leren door:
a. Van Onbewust Onbekwaam naar
b. Bewust Onbekwaam en dan naar
c. Bewust Bekwaam en uiteindelijk wordt het
d. Onbewust Bekwaam handelen

Maar er komt steeds meer vraag naar Counseling. Zowel bij bedrijven als particulieren stijgt de behoefte naar een directe, oplossingsgerichte en pragmatische aanpak waarbij (in vergelijking met coaching) de schep dieper gestoken kan worden indien het probleem dieper is geworteld. Wanneer de werknemer of de particuliere cliënt vastloopt in een coaching traject, is in veel gevallen een innerlijke blokkade of conflict de oorzaak waardoor de cliënt belemmerd wordt om de gestelde doelen te behalen.
Door de veranderingen in de Geestelijke Gezondheidszorg en door de inkrimping van vergoedingsmogelijkheden door de zorgverzekeraars stijgt de behoefte naar een kortdurende en efficiënte hulpverlening bij de particuliere cliënten.

Maar waar dienen zij naar toe te gaan met hun levensvragen en problemen, die niet zwaar genoeg zijn voor een psychotherapeut maar wel te zwaar voor een coach? De zelfstandige, goed ingerichte particuliere praktijk Geertje’s Touch en een doortastende, oplossingsgerichte aanpak van Geertje als Counselor is hier het antwoord op.

Geertje’s Touch werkt voor en met mensen. Een persoonlijke benadering, deskundige begeleiding dankzij cognitieve training met begrip en inlevingsvermogen. Dit werkt voor iedereen effectief en positief en maakt u sociaal en zakelijk bekwaam.

Met een intensieve en slimme aanpak helpt Geertje Pinxten cliënten aan een passende baan of bij het kiezen voor een nieuwe loopbaanrichting.

Hoe doet zij dat?

Door persoonlijke aandacht en deskundigheid. Zij gaat altijd uit van het principe van de kracht in je zelf. Je mag er zijn. Zij is er namelijk van overtuigd dat het vergroten van de weerbaarheid, inzetten van talenten, kwaliteiten en de eigen kracht, mensen zelfredzamer en gelukkiger maakt. Ook op de arbeidsmarkt.

Haar aanpak werkt EFFECTIEF zodat de werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan.
Haar aanpak werkt POSITIEF. Werkgever én werknemer kunnen zo een negatieve periode achter zich laten. De werknemer is beter toegerust op de eigen werkplek of krijgt een nieuwe baan of start een eigen bedrijf op. Maar wél met de blik en focus op de organisatie en de core business. Kortom tijd voor een frisse start!

Het gevolg is SOCIAAL EN ZAKELIJK BEKWAAM WORDEN. Hoe vervelend de situaties ook zijn en hoe zakelijk dingen ook soms opgelost moeten worden. Geertje’s Touch Bureau voor Leef- en Leerproblemen streeft er altijd naar het voor alle partijen zo goed mogelijk af te ronden. Werk is belangrijk; het biedt zingeving, een inkomen en sociale contacten. Geertje begeleidt u in een intensief traject effectief op uw eigen werk maar ook op zoek naar ander werk. Dat kan in dienstverband zijn of als zelfstandige. Omdat de vaste baan voor het leven niet meer bestaat, helpt zij u ook met het leggen van een basis voor de toekomst, zodat u aan het werk blijft, voor welke werkgever dan ook.

Het begeleidingstraject
Het begeleidingstraject doorloopt doorgaans vier fases:

•    Opbouwen van een positief zelfbeeld en vertrouwen in uw loopbaanvervolg.
Na het kennismakingsgesprek gaan we aan de slag. De start is intensief om de afstand tot de arbeidsmarkt niet onnodig groot te laten worden. Uw eventuele onzekerheid buigen we om in vertrouwen. Er zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt en u kunt uw talenten en mogelijkheden beter inzetten. U zet zich actief in. Stap voor stap komt u dichterbij het doel. Geertje is een professional en daar waar u tijdens uw traject ondersteuning nodig heeft, kunt u deze van haar verwachten.

•    Bepaling van en focus op de meest kansrijke en passende zoekrichting.
Voor uw zoekrichting en vertrouwen gaan we kijken naar uw mogelijkheden en halen successen uit het verleden en uw kwaliteiten en werk- en levenservaring naar boven. Dat is de basis om op voort te bouwen. We staan stil bij de perceptie en kracht van u als werknemer op de werkvloer en in de maatschappij. Er kunnen bij u innerlijke (soms onbewuste) overtuigingen zijn die belemmerend werken. U leert in positieve zin denken over u zelf en Geertje helpt u ook om meer kwaliteiten, kracht, wijsheid en ervaringen in u zelf te ontdekken. Zij laat u zien waar ervaren werknemers goed in zijn en hoe u uw nieuw verworven kennis eigen kunt maken. Ook zult u aangenaam verrast worden over de kracht van uw eigen netwerk. Indien het nodig is, geeft Geertje aandacht aan de verwerking van het ontslag en krijgt ook dat een plek.
De bepaling van uw zoekrichting is essentieel voor een succesvolle benadering van de arbeidsmarkt. Zij kijkt naar wat u kunt, uw competenties en vaardigheden en wat u geleerd heeft en de manier waarop u leert. Tevens krijgt zij inzicht in waar mogelijke ‘stressfactoren’ kunnen optreden. Dan benoemt zij de “loopbaanwaarden”. “Wat wil ik?” en “Wat past bij mij?” en bespreekt zij de te nemen stappen. Van groot belang is te kijken naar de talenten, de motivatie en passie van u. Wat houdt u bezig, waar krijgt u energie van? Geertje kiest samen met u uit een scala van instrumenten en oefeningen. De zoekrichting is pas compleet als er goed gekeken is naar de arbeidsmarkt. Welke mogelijkheden zijn er voor u, met uw profiel? Bijstelling zal nodig zijn als er beter op de vragen uit de markt in gespeeld moet worden. De zoekrichtingsfase eindigt met het opmaken van het persoonlijke zoekprofiel en dit kunnen presenteren in een “Pitch”. Hoe meer focus, hoe beter.

•    Indien nodig een intensieve arbeidsmarktbenadering door te netwerken en te solliciteren.
Zodra de zoekrichting duidelijk is, start Geertje met de arbeidsmarktbenadering. Deze fase moet tot resultaat leiden. De begeleiding in deze fase is erop gericht om netwerk- en sollicitatiegesprekken voor te bereiden, te voeren en te evalueren. Ook zal in sessies de presentatievaardigheden versterkt worden.
Zij zoekt niet alleen naar gepubliceerde vacatures. En leert u ook op andere manieren binnen uw eigen netwerk zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Zij benadert organisaties die openstaan voor mensen met ervaring.
Zij ondersteunt met het opstellen van een overzichtelijk en passend CV, LinkedIn-profiel en een wervende motivatiebrief opstellen, die ingaat op de vacature. In de huidige arbeidsmarkt is het essentieel dat u zorgt dat relevante mensen u kennen en u een baan 'gunnen'. En dat bereikt u door te netwerken en een actieve benadering van de arbeidsmarkt.
Geertje plant acties om relevante netwerken op te sporen en uit te bouwen. Zij ondersteunt bij het effectief inzetten van Social Media zoals o.a. Facebook en LinkedIn. Zij attendeert u ook op workshops waar deelnemers in groepen van elkaar kunnen leren.
 
•    Weer aan het werk gaan.
Dit kan zowel op je eigen werkplek in dezelfde functie of in een andere functie of via outplacement op een andere werkplek. Ook is het mogelijk om als ZZP’er aan de slag te gaan.

Tarief en looptijd van het begeleidingstraject
Ieder traject is maatwerk. In de kern leidt haar coaching en counseling ertoe u te ondersteunen, uit te dagen, te spiegelen en u te faciliteren in het maken van eigen keuzes om uw loopbaan positief te beïnvloeden. Haar passie en kracht liggen erin om u openhartig, bewust en met zelfvertrouwen te motiveren om bij te dragen aan de steeds in beweging zijnde maatschappij. Alle mogelijke hoofd- en hartzaken die een rol spelen in uw vraagstelling rondom u huidige of toekomstige werksetting neemt Geertje graag mee in uw zelfonderzoek. Samen zet u met Geertje, via o.a. de “Teken uw gesprekmethode”, een lijn uit die leidt tot een krachtige ‘ik’.

Hoe lang het duurt, is afhankelijk van factoren zoals intentie en vermogen om stappen te zetten, de zoekrichting, het netwerk, de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en de keuze voor het volgen van een opleiding. De investeringskosten van uw outplacementtraject worden mede bepaald door uw begeleidings- en opleidingsvraag en uw transitiebudget.  Is uw begeleidingsbehoefte en budget bescheiden, dan bespreken we met u waar de nadruk op komt te liggen. Heeft u meer begeleiding nodig, dan volgt u bij Geertje een volledig traject.  

Geertje’s  Touch Bureau voor Leef- en Leerproblemen is een professioneel bureau dat bij u past en een intensief individueel traject met maatwerkgesprekken en workshops kan bieden, met Geertje als loopbaancoach, die uw eigen kracht gaat ontdekken en u ook leert deze in te zetten. Door deze aanpak en focus zal zij samen met u het traject naar tevredenheid afsluiten.

Bel 06 10564468 voor een afspraak en een offerte op maat. Facturering geschiedt bij aanvang van het traject. Bovendien heeft zij een zorgverlenersnummer.

In het kennismakingsgesprek bespreekt u uw wensen en mogelijkheden en welk resultaat u wilt bereiken. U krijgt dan een idee over het traject en wat zij voor u zou kunnen doen. Ieder traject is maatwerk. Het gesprek vindt plaats in Geertjes praktijk te Wessem.

Coaching en counseling voor werkgevers of werknemers.