Mindfulness op school en in mijn praktijk.

In het najaar van 2016 heb ik in Maastricht de opleiding Mindfulness op school gevolgd. Wat heb ik daar geleerd?

Door de Mindfulnessopschool opleiding te volgen leer je leerlingen helpen om al deze vaardigheden te ontwikkelen. Vaardigheden die zeer belangrijk zijn, maar vaak blijken te ontbreken.

De opleiding geeft leerkrachten een kapstok om Mindfulness in hun dagelijks onderwijsrooster op te nemen, met een minimale taakbelasting voor de primaire leerkrachttaken.

Een opleiding, waarin je vakkundig Mindfulness leert geven aan leerlingen. Ten bevordering van het sociaal-emotionele welbevinden… én het verbeteren van het leerproces!

Hoe leer je leerlingen nu zelf om al deze vaardigheden te ontwikkelen? Hoe geef je leerlingen nu zelf tools om mee aan de slag te gaan, zodat deze inzichten, kennis, attitudes en vaardigheden zich bij kinderen van binnenuit ontvouwen? Zodat het eigen wordt, in plaats van dat het (met kans op weerstand) van buitenaf wordt opgelegd? Een opleiding, waarin je vakkundig Mindfulness leert geven aan leerlingen. Ten bevordering van het sociaal-emotionele welbevinden… én het verbeteren van het leerproces!

(Talent) ontdekken

Leren in de klas, betekent je talent en plezier ontdekken. Wat vind je leuk om te doen? Wat niet? Wat gaat lastig? Welke hulp heb je nodig als je niet verder komt? Hoe ga je om met dingen die moeten? Soms moet je immers dingen doen, die je liever niet doet. Los van het feit of het leuk is of niet, het is onderdeel van alledag. Daarom zou het handig zijn om met zulke situaties om te leren gaan, zodat je makkelijker weet hoe je je weer prettiger kunt voelen. Dit alles, zodat je het uiteindelijk op een positieve wijze zonder de leerkracht kunt en je zelfredzaam wordt.

En omgaan met gevoelens..

Leren in de klas, betekent het leren omgaan met de gevoelens en gedragingen van anderen en van jezelf. Daarbij is het van belang dat je elkaar onderling accepteert, ongeacht de etnische, culturele en sociale achtergronden. Maar ook dat je je eigen emoties en gedragingen leert reguleren voor een collectieve sfeer en daarmee een vriendelijk klassenklimaat met goede samenwerking. (Samen) om leren gaan met emoties en omstandigheden als pijn, woede, afschuw, verdriet, vreugde, angst, plezier en stress horen daar bij.

Leren leren

Leren vraagt om aandacht. Aandacht hebben voor wat je doet. Zodat je minder afdwaalt, onnodige fouten maakt en informatie mist. Zodat je niet steeds met andere dingen bezig bent. Zodat je netter werkt. Zodat je werk er preciezer van wordt.

Leren vraagt om concentratie. Zodat je oplet tijdens de instructie. Zodat je informatie opslaat en verwerkt. Zodat kennis beklijft en je vaardigheden groeien. Leren gaat over zelfregulatie: doelgericht en passend gedrag vertonen bij een leertaak.
Naast vele extra's, kwamen onder andere de volgende thema’s aan bod:
•    Pedagogisch en didactisch handelen met Mindfulness
•    Het stimuleren van een mindfulle houding bij leerlingen
•    Het begeleiden van Mindfulnessactiviteiten bij leerlingen in het basisonderwijs
•    Mindful lesgeven en modeling
•    Achtergrondinformatie over Mindfulness
•    Werken met de methode Mindfulnessopschool en vanuit deze opleiding dus ook werken met de methode in mijn praktijk Geertje’s Touch