Wat is werken met paarden?

In 2012 is "Werken met paarden voor kinderen en tieners met leef- en leerproblemen" ontwikkeld.
We gebruiken paarden om de problemen, die het kind heeft, te spiegelen. Het kind krijgt andere mogelijkheden om beter met een probleem om te kunnen gaan. Het is een kortdurende en intensieve vorm van begeleiding. Het is voor kinderen, die om welke reden dan ook, niet lekker in hun vel zitten. In deze begeleiding staat het kind centraal. Ieder kind is uniek en weet eigenlijk zelf het beste waaraan hij of zij behoefte heeft. Wij zochten telkens naar vormen en middelen binnen deze begeleiding, die passen bij het kind. Tijdens de sessies, ontdekten we spelenderwijs wat er precies aan de hand is. Aan een probleem zitten meestal vele kanten.

Ik kijk daarom niet alleen naar het (problematische) gedrag. Het gaat mij om de samenhang tussen het gedrag, de gevoelens, de gedachten en de eventuele lichamelijke signalen van het kind. De begeleiding wordt aangepast aan het kind en niet omgekeerd. De omgeving waarin het kind leeft, zoals het gezin en de school, zijn ook van wezenlijk belang. Soms heeft een kind al in de allereerste levensjaren een nare ervaring opgedaan, die nu nog meespeelt in de manier waarop hij of zij op situaties reageert of heeft het kind een of ander ontwikkelingsstoornis.

Toch hou ik me niet alleen bezig met de klachten, maar ook met de sterke kanten van het kind. Ieder kind heeft een niet te onderschatten hoeveelheid eigen wijsheid en kracht in zichzelf. Daar gaan we naar op zoek en we gaan ermee aan de slag. Ik zoek naar andere manieren om met lastige situaties om te gaan. Ik zoek ook naar andere manieren om met nare gevoelens om te gaan. Ik werk met diverse materialen, methodes en boeken. Vaak wordt daarmee het probleem opgelost. We leren het kind vaardiger te worden in het omgaan met situaties die niet te veranderen zijn. Uiteindelijk gaat het erom dat het kind weer vol zelfvertrouwen door het leven gaat en de levensvreugde weer terug vindt. Belangrijk binnen mijn begeleiding is ook advies en coaching van de ouders, zodat zij op een andere manier met hun kind kunnen omgaan. Het is een soort contextuele therapie.
Om er achter te komen wat er eigenlijk aan de hand is, maak ik gebruik van diverse materialen maar ook van de eclectische methode “Ontdek je Berenkracht”.
Verder doe ik samen met een andere paardencoach activiteiten uit het boek van Paulien Rutgers : “Help, mijn juf is een paard!” Zo worden de executieve functies van kinderen door ervaringsleren met paarden versterkt.


paard2

Doelgroep:
Kinderen, die niet lekker in hun vel zitten. Soms zijn er dingen of situaties waar ze last van hebben. Enkele voorbeelden zijn kinderen die: gepest worden, zich eenzaam voelen , geen grenzen kunnen aangeven, geen vrienden kunnen maken, vaker ruzie maken, snel boos worden, vaker verdrietig zijn, sneller moeten huilen, vaker last hebben van buikpijn of hoofdpijn, faalangst, slaapproblemen, soms nog in bed plassen, zich veel fijner thuis voelen dan op school of andersom, als de ouders gescheiden zijn, vaker bang zijn, met dwanggedachten en dwangmatige handelingen en als er iets ergs is gebeurd, waar ze moeilijk over kunnen praten. Tijdens de begeleiding komen de verhalen vaak vanzelf en samen gaan we naar een oplossing zoeken om er beter mee om te kunnen gaan. Hoe dat gaat is voor ieder kind anders, omdat ik maatwerk lever. Alles gebeurt in spelvorm en we sluiten aan bij de leefwereld van de kinderen. Een jonger kind krijgt dus een andere begeleiding dan een tiener. De ouders krijgen adviezen en opvoedingsondersteuning om het kind beter te kunnen begrijpen en te begeleiden.