Nieuwe Tijdskinderen
Omdat ik al jarenlang therapeute van Nieuwetijdskinderen ben onderschrijf ik onderstaande missie en visie van de Nieuwetijdskinderen organisatie

Nieuwetijdskind zijn is geen ziekte. Nu is er echter vaak vraag naar een zogenaamde checklijst van kenmerken van Nieuwetijdskinderen. De bepaling echter of iemand wel of niet "voldoet" is arbitrair. De nieuwetijdskinderen organisatie is dan ook geen voorstander van dit soort lijsten. Maar om nu praktisch te blijven vindt u hieronder een lijst van kenmerken die voor kunnen komen. Het aantal criteria waaraan het kind voldoet / moet voldoen is niet vast aan te geven. De lijst geeft slechts een indruk van de kenmerken die mogelijk kunnen voorkomen. De lijst is niet compleet. zoals u kunt zien is er een overlapping met de lijsten die u vindt voor ADHD, dyslexie en hoogbegaafdheid. Dit geeft stof tot nadenken en eist terughoudendheid in het stellen van een "diagnose".

Een lijst met kenmerken:
• Ze huilen vaak als baby
• Ze doen wijze uitspraken voor hun leeftijd
• Ze benaderen alles vanuit hun emotie
• Ze leven vanuit de eigen wijsheid
• Ze zijn gevoelig voor sfeer en stemmingen van anderen en nemen deze soms over
• Ze kennen een sterk rechtvaardigheidsgevoel
• Ze hebben moeite met bedrog, liegen en onechtheid
• Ze zijn druk (ADHD) of juist teruggetrokken
• Ze hebben moeite met de motoriek
• Ze zijn dromerig
• Ze komen vaak met originele oplossingen waaraan niemand had gedacht
• Ze reageren sterk intuïtief
• Ze hebben soms paranormale ervaringen
• Ze hebben soms dyslexie of dyscalculie
• Ze hebben vaak voedselintoleranties
• Ze hebben eczeem, allergieën of andersoortige huidaandoeningen
• Ze hebben soms astma
• Als er toch problemen ontstaan ga dan ook naar iemand die ze begrijpt voordat je ze medicijnen geeft
• Alle Nieuwetijdskinderen reageren bijzonder goed op Homeopathie, Bach-remedies en Reiki. Als dit door therapeuten wordt gedaan waar ze zich thuis voelen kan men in korte tijd verbijsterende resultaten zien
• Geef ze onder alle omstandigheden hulp en voorkom negatieve kritiek. Laat altijd weten dat je ze ondersteunt in hun proces. Ze zullen je vaak direct tegenspreken of hun commentaar laten weten. Geniet en vier de      successen. Laat ze dingen doen zonder overdreven aanmoediging
• Vertel ze niet wie ze nu zijn of wat ze later zullen worden. Ze weten al precies wat ze gaan doen. Laat ze zelf beslissen waar ze in geïnteresseerd zijn. Forceer ze niet in een familiebedrijf. De kinderen zijn beslist geen volgers.
      
Voor meer informatie zie: www.nieuwetijdskinderen.org