De Eclectische, Energetische Natuurgeneeskundige Therapie:

Algemene informatie en visie van het Instituut te Panheel
Het instituut verzorgt deeltijdopleidingen en is een 4 jarige HBO beroepsopleiding tot Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut; daarnaast zijn er diverse vrije modules die op HBO niveau worden aangeboden en als bijscholing gevolgd kunnen worden.

Landelijke erkenning
Het Instituut is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en geregistreerd in het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO) erkend door:
- De Stichting Registratie Instituut Natuurlijke Gezondheidszorg (Stichting RING)
- Beroepsvereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen ( VBAG)
- Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV)
- Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
- Holistische belangenvereniging Dei Gnost
- De Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde (ZHONG)
- De Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten (FAGT)
- Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO)
- BLS en AED is erkend door de Nederlandse Reanimatieraad.

Het onderwijsaanbod is onderverdeeld in drie domeinen
Het domein Natuurgeneeskunde
Het domein Westerse medische vakken
Het domein vrije modules, minors, bij –en nascholingen

Kwaliteit gezondheidszorg
Binnen de gezondheidszorg in Nederland wordt er veel gesproken over de scholing van beroepsbeoefenaren. Binnen de Nationale Raad voor de Volksgezondheid zijn er de laatste jaren ontwikkelingen op het gebied van het kwaliteitsbeleid ten aanzien van scholing in de gezondheidszorg. Dit beleid heeft invloed op de huidige beroepsbeoefenaren; zij dienen deze ontwikkelingen te volgen en “moeten bij blijven”. Ook moet de beroepsbeoefenaar gaan voldoen aan de eisen die gesteld worden in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW).

Doelstellingen van het instituut:
- Kwaliteit A-therapeuten op te leiden in de eclectische energetische natuurgeneeskunde.
- De HBO Basis Medische Vakken, anatomie, fysiologie, pathologie, farmacologie en EHBO aan te bieden conform de huidige eisen ten aanzien van de registratie.
- Bij- en nascholingen aan te bieden op HBO niveau.
- De natuurgeneeskunde in Nederland te bevorderen.
- Voorzien in een regionale behoefte ten aanzien van de HBO beroepsopleiding en HBO bijscholing voor therapeuten.

Het instituut tracht haar doel te verwezenlijken door:
- Een complete HBO beroepsopleiding inclusief Basis Medische Vakken voor therapeuten aan te bieden.
- Streven naar beroepserkenning van afgestudeerde therapeuten en daarmee acceptatie door de huidige zorgverzekeraars ten aanzien van vergoedingen.
- Nastreven van landelijke registratie van opgeleide therapeuten.
- Het organiseren van workshops, bij- en nascholingen.
- Begeleiden van de individuele ontwikkeling van de therapeut tijdens de opleiding.
- De mogelijkheid te bieden losse modules te volgen.
- Deelname aan activiteiten die leiden tot kennis en bevordering van de natuurgeneeskunde.