E.E.N® energetica
E.E.N.® energetica zijn energetische middelen, die een stimulerende werking hebben op chakra-, energetisch- en fysiek niveau. De energetica zijn een vorm van Lithotherapie in de potentie D1. De middelen kunnen als ondersteunende therapie worden ingezet.

De middelen zijn tevens een steun voor mensen in het bewustwordingsproces op weg naar het Eenheidsbewustzijn. De energetica zijn tevens een hulp voor de kinderen en hun huidige problematiek. De energetica ondersteunen hen om de liefde te laten stromen en niet te blokkeren. Deze kinderen hebben ieder hun eigen taak hier op aarde uit te werken en hebben soms nog wat karma te verwerken. De middelen ondersteunen om het karma te transformeren zodat ze aan hun ware taak, licht en liefde brengen, al heel vroeg kunnen beginnen.

Het Eenheidsbewustzijn
De mensheid wordt opgeroepen het handelen vanuit ego (dit is handelen vanuit macht en onmacht) los te laten en meer vanuit de onvoorwaardelijke liefde te gaan werken. Dit is een proces waar we nu met zijn allen doorheen gaan. Vele eeuwen lang heeft het ego de overhand gekregen en de mens is steeds verder van zijn oorsprong afgedwaald. De blauwdruk van iedere mens is gebaseerd op onvoorwaardelijke liefde. Deze heeft naarmate het bewustzijn op aarde is gegroeid plaats gemaakt voor de begeerte. Dit heeft ertoe geleid dat de normen en waarden binnen religies en culturen steeds meer op verplichting berusten. Wanneer men niet aan de verplichting voldoet ontstaan er sancties. Mensen veroordelen elkaar en er wordt nog steeds gedacht in schuld en straf. Wanneer je een verplichting krijgt opgelegd kun je niet meer vanuit de onvoorwaardelijke liefde werken. Veel mensen zijn vergeten dat ieder verantwoordelijkheid dient te dragen voor zijn eigen leven. Hierdoor is er veel karma opgebouwd dat uitgezuiverd dient te worden. Wanneer we ons bewust zijn van de reïncarnatie weten we dat karma datgene is wat je in vorige levens als geestelijke belasting hebt verzameld.

E.E.N.® energetica ondersteunen de mens in het proces naar zijn eigen Eenheidsbewustzijn. Ze hebben een heel brede werking, ze helen op chakra, energetisch en stoffelijk niveau. Helen betekent in dit geval lichaam, geest en ziel in balans brengen. Elk middel heeft hierin zijn eigen specifieke werking.

De energetische middelen hebben allen een specifieke energetische trilling; deze is opgebouwd uit kosmische, geestelijke en aardse energie. Wanneer we b.v. met een E.E.N.® energetica werken zal deze energie inzicht geven ten aanzien van een specifiek thema. Lichaam, geest en ziel worden in balans gebracht, zodat de Heilige Drie-Eenheid hersteld kan worden op dat niveau. De bewustwording leidt tot een energetische verandering in het lichaam, waardoor de energie blokkades oplost. De thema's zijn materie, vertrouwen, gedachtekracht, gevoelens, liefde, mededogen, rechtvaardigheid, innerlijk weten, begrip, innerlijke wijsheid, wilskracht, Godsbewustzijn en hier en nu. Wanneer we in balans zijn met deze thema's kunnen we vanuit de Drie-Eenheid verder transformeren naar de heelheid. Dan gaan we weer leven vanuit het Godsbewustzijn en hebben we de Goddelijke Blauwdruk in ons hersteld.

Toepassing van de middelen
Deze energetische middelen zijn toepasbaar bij alle soorten van heling, therapieën en bevorderen de doorstroming bij energetische blokkades. Tevens kunnen ze ingezet worden bij meditatie en bij bewustwordingsprocessen. Ze kunnen ingezet worden bij alle soorten van behandelingen en tevens gecombineerd worden met Homeopathie, Fytotherapie en Bloesemtherapie. Ondersteuning voor therapeuten en consumenten Voor therapeuten die met de E.E.N.® energetica werken zijn er uitgebreide therapeutische omschrijvingen. Deze uitgebreide omschrijvingen ontvang je bij aanschaf van de dozen, bij het volgen van de introductiecursus of als lesmateriaal bij de het volgen van de opleidingen en vrije modules. Uitesten van de middelen kan via een testlijst. Voor de consument zijn er de verkorte omschrijvingen van de E.E.N.® energetica nr.1 t/m 40, die als therapeutische ondersteuning gebruikt kunnen worden ter bevordering van het bewustwordingsproces. Verkrijgbaar bij: Instituut voor E.E.N.®, Thornerweg 3a, 6097 NC te Panheel. Tel. 0475 - 57 29 88 Drogisterij Brouns, Kruisstraat 31, 6171 GC Stein. Tel. 046 - 433 12 17