Kindertherapeuten Netwerk:

Als kinderen je passie zijn en je wilt meester worden in dit vak; dan is hier je kans om je nog meer te verbinden met kinderen.

Ik ben Geertje Pinxten ik ben leerkracht, kindercoach/ kindertherapeut en ik begeleid transformatieprocessen bij kinderen om het lijf en de hersenen te leren samenwerken en ik kan hun niet ingedaalde reflexen inhiberen en zo hun “Ik-Kracht” leren ontdekken. En waarin gedrags- veranderingen kunnen leiden tot het vergroten van het zelfbewustzijn, persoonlijke groei en meer zelfvertrouwen en om zo ook tot gemakkelijker leren te komen. 

Mijn visie is dat soms een belangrijk onderdeel in onze opleiding is onderbelicht en wel het onderwerp kinderen behandelen in je praktijk.

Hoe ga je als therapeut met kinderen om en wat kun je nog meer met jouw verworven kennis doen. Een kind verdient het om gezien en gehoord te worden en anders behandeld te worden. Ieder kind is uniek en dat vraagt van jou als professional maatwerk.

Mijn missie is dus mijn kennis als ervaren leerkracht en ervaren kindertherapeut met jullie te delen en alle ervaringen en vragen ook met elkaar te delen; zodat je een professioneel kindertherapeut/ kindercoach kunt worden. Je neemt jouw verantwoordelijkheid en wordt een professional, die de ouders en begeleiders ook kan meenemen in het groeiproces van hun kind; want een groeiproces kan alleen in een contextuele omgeving, die ook moet meegroeien naar nieuw gedrag.

Mijn voorstel is om dat in de vorm van scholings- en intervisie dagen te gieten en 4 keer per jaar te doen met ieder keer weer een ander thema; zodat je kunt kiezen waar je meeste interesse ligt en waarin je nog kan groeien.

Mijn voorkeur gaat uit naar een vrijdag. Tijdens de intervisies en/ of scholing kunnen er ook collega’s hun meesterschap delen in een workshop aan de collega’s.

Het thema van die dag behandel ik of een collega-therapeut ’s morgens en s ‘middags is evaluatie en collegiale intervisie. De intervisie verloopt volgens de regels; zodat je dat bij je beroepsvereniging kunt indienen en de kennisverwerving kun je wegzetten als inspiratie. (zie laatste meldingen van VBAG).

De kosten zijn 50 Euro per dag je krijgt een syllabus en een certificaat. Water, koffie en thee is gratis en voor de rest moet je zelf zorgen. Om uit de kosten te komen moet het aantal deelnemers per keer minstens 6 zijn. Dan kan het nog in mijn praktijk, anders moet ik elders een leslokaal huren; wat ook niet erg is; hoe meer deelnemers hoe meer vreugde.

Graag wil ik van jullie weten welke thema’s jullie graag behandeld willen zien en welke vragen jullie hebben. De thema’s die ik wil behandelen zijn o.a.:

Ademen en aarden, Ontdek je Ik-kracht, Rouwverwerking bij kinderen, Kinderen met een sterke wil, tactiele massage bij kinderen, Hoog gevoeligheid, Kinderen bewust (op) voeden.

Ook deel ik met jullie bijpassende creatieve werkvormen; zodat het kind het nieuw verworvene kan verinnerlijken. Of ik doe een activiteit, die het bewustwordingsproces bij het kind in gang zet. Ook leer ik jullie o.a. Braingymoefeningen, ademhalingsoefeningen, Mindfulness, Kinderyoga, Energizers.

Wil je lid worden van ons netwerk dan geef je op door het opgave formulier hier downloaden en in te vullen en naar mij te sturen.